Den ryske poeten Gennadij Ajgi är död

Gennadij Ajgi, som ofta nämnts som kandidat till Nobelpriset i litteratur, fick sin första samlingsvolym på svenska 1994 och härom veckan kom ”Veronikas häfte och andra dikter” i översättning av Hans Björkegren. Göran Sommardal minns Gennadij Ajgi som blev 71 år.

Gennadij Ajgi kommer från ett gammalt bulgarfolk, tjuvasserna, en av hunnerstammarna, och hans modersmål är det arkaiserande turkspråk som dessa talar. Hans far var shaman, och ett väsentligt stråk av urtid drar genom nästan all Ajgis för övrigt nog så modernistiska poesi.
  Att Gennadij Ajgi ALDRIG kompromissade med myndigheterna om sin poetiska frihet vittnar hans publiceringshistoria vältaligt om:
  Debut i bokform på tjuvassiska 1958. Debut på ryska 1975, i München. Andra diktsamlingen på ryska 1882, i Paris. 1991, när han redan var översatt till ett flertal europeiska språk och rejält uppmärksammad i Västvärlden, utkom han för första gången i Sovjetunionen, strax före dess sammanbrott.
  Kanske som en konsekvens av den tigande kompromisslöshet med vilken merparten av Gennadij Ajgis dikter har uppstått, tycks steget mellan det meditativt-privata och det historiskt-politiska nästan saknas. Impression och reflexion möts utan motsägelse i dikten. Och lika gärna som det blir till en dikt om en vän/ett träd utanför fönstret, kan det uppstå en tankefigur om fosterlandet.
  ”Där det finns myriader av offer (sedan länge vålnader), där du själv är ett offer (fastän alltjämt i livet) - där är fosterlandet (bara detta är fosterlandet): kärlek och medlidande-med-offret och du-själv-ett-offer-bland-dem. Blott detta är fosterlandet. Och endast till ett sådant finns tillgivenhet. Och det, ett sådant lämnar man inte.”
  Vi har framförallt Hans Björkegren att tacka för att vi har Ajgis dikter på svenska, som dikten ovan. Men Annika Bäckström har också översatt Ajgi. Ajgi fungerade själv som översättare till och från tjuvassiska. Bland annat översatte han Carl Michael Bellman till sitt eget modersmål.

Göran Sommardal

goran.sommardal@sr.se