Kvalitet eller mångfald på teatern?

Kvalitet är ett omdiskuterat begrepp, kanske i synnerhet i förhållande till konst och kulturyttringar av olika slag. Somliga ser det som en objektiv egenskap, medan andra uppfattar kvalitet som någonting relativt som ligger i betraktarens öga.
  I målbeskrivningarna för Stockholms Stadsteater och Dramaten står det att de ska främja och värna om hög kvalitet. Men i en Magisteruppsats i genusvetenskap kritiseras nu kvalitetsbegreppet vid teatrarna - för att det står i vägen för mångfalds- och jämställdhetstänkande.
  Uppsatsen är skriven av Vanja Hermele, som Kulturnytts Tove Leffler träffade.