Många länsmuseer nekas plusjobb

Regeringens stora jobbpaket, de lönesubventionerade plusjobben, ska under första halvåret 2006 skapa 20 000 nya jobb inom stat, kommun och landsting. Men inom kultursektorn har inte alla institutioner rätt till plusjobb och det är något som kommit som en överraskning för utbildnings- och kulturdepartementet .

Det gäller bland annat det tjugotal länsmuseer som drivs i stiftelseform. Stiftelser får enligt regler inga plusjobbare och Kulturdepartementet beklagar, men hänvisar till frågan Näringsdepartementet som bekostar satsningen.

Länsmuseernas samarbetsråd med kommer att uppvakta utbildnings- och kulturdepartementet nästa vecka.

                                                                  Anahita Arai