Moralens väktare i nytt etiskt råd

Efter avslöjandena förra året om att medarbetare på migrationsverket inom kort tid dels bjudit på tårta och champagne i samband med att asylsökande skickats ut ur Sverige, dels helt oprovocerat kränkt en synskadad man, så lanserade verket ett nytt etiskt råd.

På fredag ska det etiska rådet som är utsett av regeringen - hålla sitt första möte.

Men vilka är de som utsetts till etikens och moralens väktare?

Ett Justitieråd, en docent i historia, två författare, en professor i migration och mångkulturalism samt två biskopar. Det är en liten skara etablerade personer som ska förbättra Migrationsverkets rykte och förhoppningsvis arbete.

Ingen av medlemmarna i rådet har själv någon egen erfarenhet från att vara flykting och som sådan förföljd, kränkt eller utelämnad till en tjänstemans godtycke.

Ingen har någon egen mångkulturell kompetens. Ja förutom Yrsa Stenius som är född i Finland och Charles Westin som är professor i mångkulturalism vid Stockholms universitet.

Men varför har regeringen utsett två biskopar?

Är det så att regeringen tycker att etik och moral en kristen företeelse?

För alla asylsökande och länderna de flyr ifrån är inte kristna, det är föga troligt att alla anställda vid Migrationsverket är det. Och alla svenskar tillhör definitivt inte svenska kyrkan.

Men ändå - sex år efter att kyrkan skildes från staten - utser regeringen två biskopar för att ta itu med ett av förra årets största skandaler inom offentlig sektor med etiska och moraliska förtecken. Samtidigt som opinionsbildare, debattörer och mediepersonligheter ondgör sig över vilket inflytande andra religioner - speciellt islam - har över de troende.

När ska vi diskutera den protestantiska kyrkans inflytande i Sverige?

Anahita Arai