En festival av svåra val

”A fiesta of tough choices” heter en utställning och seminarieserie som hålls på Iaspis i Stockholm, som vill undersöka och utmana olika avspekter av ”mångkultur”. Och bland annat fråga vad det mångkulturella har för kommersiellt värde? ”Etnisk marknadsföring” är till exempel en växande del av reklambranschen, och i konstvärlden är ett exotiskt efternamn inget hinder i karriären - tvärtom.

Kulturnytts Mårten Arndtzén besökte det första seminariet i lördags, och fick sig en kopp té.

Trettio kronor får jag betala för en kopp té, i pausen. Men då ska den också vara bra mot depression - och dessutom undrar servitrisen vänligt hur jag mår. Katie Rich, som hon heter, är konstnär - och téet en del av hennes projekt ”Feral Trade”: en sorts extremt småskalig och genomskinlig handel med exotiska varor. På hennes websida kan man följa rörelserna hos varje produkt in i minsta detalj - från tidpunkter och omkostnader till folk hon ätit middag med på sina inköpsresor.

”Feral trade” både låter som och liknar ”fair trade”, det som i Sverige fått namnet Rättevisemärkt. Men som enligt Katie Rich är allt annat än rättvist.

Förhållandet mellan producent och konsument är väldigt ojämlikt, inte minst moraliskt: alla moraliska krav ställs på producenten, ändå är det konsumenten som får känna sig god, menar Katie Rich.

Brittiska Fair trade-produkter har ofta bilder av glada, genuina bönder på förpackningen - och det exotiska och autentiska är ju attraktiva egenskaper även i konsten. Något Natascha Sadr Haghighians projekt ”Bioswop” möjliggör en smidig och effektiv byteshandel med. På hennes websida bioswop.net kan konstnärer från hela världen byta och låna meritlistor och hela biografier av varann - om man till exempel skulle behöva en lite intressantare bakgrund.

Men frågan är om inte det mest tänkvärda bidraget till den här utställningen är Lou Lou Cherinets dokumentärfilm, där hon frågat ut folk i Addis Abeba om just deras bakgrund. Frågor som ”var kommer du ifrån?” bemöts med oförstående ansikten och svar som ”från mamma”...

Vittnesmål från globaliseringens utsida, en plats där det bara verkar finnas ”här”. Det känns väldigt främmande.

                                                         Mårten Arndtzén