John Fords "Sju kvinnor"

Del fem av Lars Lönroths serie om åtta amerikanska filmregissörers sista och sågade filmer. John Fords ”Sju kvinnor” från 1966.

Alla gjorde inte tummen ner för den gamle vildavästernregissören John Fords sista film ”Sju kvinnor”, som handlar om hur våldet tränger sig på en amerikansk missionsstation i Kina 1935. Andrew Sarris i Village Voice sa direkt att det här är ”en riktigt stor film, som tar sitt ämne på allvar”. Jan Aghed skrev i Chaplin att filmen innehåller ”en av den amerikanska filmkonstens mest komplicerade, emanciperade och beundransvärda kvinnogestalter”, nämligen Anne Bancrofts porträtt av den rökande, drickande och svärande läkare som vänder upp och ner på missionärernas religiösa bigotteri. Bancrofts råd till den unga missionärska som det ännu finns hopp om är: ge dig iväg härifrån, ut i verkligheten. Själv offrar sig läkaren för de andra genom att låtsas ge sig till den mongoliske rövarhövding som hotar missionsstationen. Hon tar livet av honom och sig själv med orden ”So long, You bastard” och sätter därmed också punkt för den tvetydige humanisten John Fords omdiskuterade filmkarriär.

Lars Lönroth

lars.lonroth@sr.se