Utländska tidningar förbjudna i Egypten

I Egypten kommer man inte kunna köpa den franska tidningen Le Figaros utgåva som kom den 19 september, inte heller tyska Frankfurter Allgemeine Zeitung från den 16 september eller nummer 14 av brittiska Guardian Weekly, eftersom dessa tre tidningar innehåller artiklar som anses kränkande för islam.

Enligt Egyptens informationsminister Anas al-Fiqi är publikationerna kränkande eftersom de ”har hävdat att den islamiska religionen har brett ut sig med svärdets hjälp och att profeten... var det ondas profet ”

Förbudet följer i kölvattnet på den muslimska världens vrede över det tal som påven nyligen höll i Tyskland.

                                                                TT/Kulturnytt