Fri entré snedvrider inte konkurrensen

Efter den borgerliga valsegern är framtiden för fri entré på statliga museer högst osäker. Förutom Folkpartiet, som haft lite svårt att bestämma sig, har Alliansens inställning varit tämligen klar: entréavgifterna ska återinföras, för vuxna.
  Idag överlämnar Statens Kulturråd sin slutrapport om effekterna av entréreformen, och i den har man bland annat undersökt dess betydelse för icke avgiftsbefriade museer. Ett av argumenten mot fri entré har ju varit att den snedvrider konkurrensen, till nackdel för de icke-statliga museerna. Men några entydigt negativa effekter av det slaget har Kulturrådet inte kunnat konstatera, enligt vad Kulturnytt erfar.
  Om det får någon betydelse för reformens framtid, återstår att se.

                                                                    Kulturnytt