Det var en gång en bokhandlare i Kabul

Åsne Seijerstads ”Bokhandlaren i Kabul” har blivit en internationell boksuccé utan motsvarighet i norsk historia. Om bohandlarens egen och länge emotsedda motskrift blir lika läst är väl däremot mer ovisst. Nu har den i alla fall utgivits i Norge. 15 000 exemplar har tryckts och den har, på det hela taget, fått ett respektfyllt mottagande i medierna.

Bokhandlaren Shah Muhammad Rais har tidigare gästat Norge för att bl. a. undersöka möjligheterna att driva en process mot Åsne Seijerstad. Han anser att hennes bok skandaliserat honom och hans familj. Tanken på rättegång tycks han tills vidare ha gett upp. För dagen är det istället hans egen version i ”Det var en gång en bokhandlare i Kabul” som gäller.

Det är lockande att tänka på vad Shah Muhammad Rais egen version av det Åsne Seijerstad försökt berätta om i tremiljonerbästsäljaren ”Bokhandlaren i Kabul” kunde ha blivit: en verklig motbild till hennes skildring av livet under fem månader i hans familj. Två världar och kulturer möts, synar varandra, försöker tolka eller förstå varandra i öppen diskussion om samma företeelser.

Men Shah Muhammad Rais ”Det var en gång en bokhandlare i Kabul” är inget av detta. Det är istället en i själen sårad människas ilskna försvarstal. Rakt upp och ner. Något som framgick redan på det välbesökta releasepartyt i Oslo för några dar sedan. Eftersom författaren själv nekats inresevisum, då myndigheterna numera är rädda att han skall begära politisk asyl i Norge, så lästes istället högt ur den lilla bokens slutkapitel. Författaren föreslår Åsne Seijerstad hur hennes ursäkt till honom och hans familj borde utformas.

Den töntiga handlingen i bokhandlare Rais försvarstal går ut på att han uppsöks av två ludna små norska troll. På en flygande matta tar sig de tre till Kabul. Bokhandlaren redogör för livet i stan efter de många krigen. Trollen frågar om sanningshalten i Åsnes beskrivning av honom som ett auktoritärt familjeöverhuvud som förtrycker sina kvinnor och nekar de unga att gå i skolan. Han avvisar allt som illasinnat förtal, okunskap eller missförstånd. Åsne Seijerstads indiskretioner om hans familjemedlemmar har åsamkat obotlig skada, kanske satt liv i fara.

Och faktiskt ...hur fyrkantig ”Det var en gång en bokhandlare i Kabul” kan tyckas vara: till sist bär en äkta indignation ändå fram. För tänk om det är så att Åsne Seiejerstads succé också kan läsas som en norsk jäntas snabb- och välskrivna och vältajmade, men ibland urskillningslösa försök att journalistiskt porträttera en, låt vara, självförhärligande men i grunden ändå hygglig och numera djupt olycklig muslimsk man. Trots allt, ett litet tvivel på Åsne Seijerstads omdöme har bokhandlaren i Kabul möjligen lyckas så.

                                                        Bengt Lindroth

bengt.lindroth@sr.se