Vad gjorde de borgerliga senaste regeringsperioden?

Spekulationerna, förhoppningarna och farhågorna - ja, de kan vi uttrycka. Men vad hände då senast vi hade en borgerlig kulturminster, Birgit Friggebo? Gunnar Bolin gick till läggen för att friska upp minnet...

Men så skönt då, det som i alla fall jag kom ihåg bäst av Friggebos ministertid - bortsett från namngivningen av det bygglovsfria huset - det var förstås hennes famösa ”We shall overcomesång”.

Men den gjorde hon faktiskt i egenskap av invandrarminister, kulturen ansågs inte behöva en egen minister då - heller.

Annars satte den borgerliga regeringen förvånansvärt få starka avtryck i kulturlivet under sin förra regeringstid. Från mottagarna av statligt stöd ett egentligen vare sig plus eller minus jämfört med de omkringliggande socialdemokartiska, d.v.s. ramaskri från vissa drabbades håll, närmast förvånade beröm från andra. Efter varje lagd budget konstaterades ”Ser man på, lite mer pengar till kulturen även denna gång”. Men en del debatter blev det, som den om sänkta anslag till filminsitutet, bibliotekens uppgift och inte minst utauktioneringen av radiofrekvenser till privata aktörer och påskyndandet av TV4s sändningar.

Men ändå efter en genomläsning av en bibba rätt torftiga pressklipp från tre år med borgerlig kulturpolitik känns det r märkligt att just kulturen väcker så lite heta känslor hos politiker. Har det känts svalt i många år nu, så var det inte bättre förr.

Vem brinner egentligen för att göra något? Jo ”värna”, ”skydda”, ”se till att förhindra” och i Friggebos fall några ”etableringsfrihet” och ”övertro på statliga ingripanden” orden finns där, men handfast? Det satsas lite här, skärs ner lite där. Men de stora frågorna: vad skall vi ha kultur till, och visionerna: Hur skall den se ut och hur ska den nå ut? Fri entré på museerna är ett tydligt grepp - jag har svårt att tro att en borgerlig regering vågar avskaffa den succén. Men än en gång verkar vi hamna i den lägst satta av förhoppningar: ”Måtte det i alla fall bli en minister som gillar kultur”. Låt oss i så fall kräva att ”kultur” inte blir synonymt med den färgglada blomman i knapphålet på den annars ack så blekgrå regeringskostymen.

Gunnar Bolin

gunnar.bolin@sr.se