Talande tystnad på teatern

”Tyst Teater” är en avdelning på Riksteatern för teater på teckenspråk. De har under ett antal år utbildat och arbetat med döva skådespelare i Ugandas huvudstad Kampala. Den ensemblen har sedan fått stor betydelse, bland annat för att diskutera problematiken kring AIDS och HIV med funktionshindrade i Uganda. Nu är de i Sverige, och i kväll är det sverigepremiär för pjäsen ”The Magic Seeds” på riksteatern i Hallunda. Tyst teaters konstnärliga ledare Josette Bushell-Mingo är noga med att inskärpa att teater på teckenspråk inte är detsamma som teater för döva.

-Publiken lär sig naturligtvis teckenspråk. De ser det på nära håll och tänker: Wow! Jag är lite avundsjuk. Jag vill ha! Jag vill ha! Men det viktigaste är att de får se spännande teater. Och det är viktigt att vi inte underskattar vår publik och börjar få dem att känna: ’Döva, det är lite konstigt’ - det är det inte! Och jag vet att vår publik vet det. Det är spännande, det är visuellt och det är fysiskt. Det är tillgängligt. Och det är djupt.

Vi är på riksteaterns lokaler i Hallunda, och Josette Bushell-Mingo talar om vikten i att inte ställa publiken under någon sorts förmyndarskap, att inte prata OM teckenspråk och därmed göra det till något lite märkligt. Och även om man enligt Josette kommer att förstå det här med teckenspråk mer eller mindre instinktivt när man väl ser pjäsen - så finns det också teckenspråkstolkar på plats - som simultanöversätter dialogen till engelska.

”The Magic Seeds” är en pjäs som har folksagans form, och den bygger på berättelser som teatergruppens medlemmar själva har skrivit. Tidigare har teatergruppen ägnat sig mycket åt att prata om problematiken kring AIDS och hiv med funktionshindrade i Uganda. De har bland annat spelat för flera tusen personer på Ugandas nationalteater på världsaidsdagen.

Uganda är ett av de länder där man lyckats bromsa, och till och med minska spridningen av hiv. Men bland de funktionshindrade, ökar smittan.

Florence Mukasa är projektledare för den ugandiska teatergruppen och non berättar, via sin teckenspråkstolk att medvetandet om AIDS och HIV bland funktionshindrade är väldigt lågt. I Uganda finns det en föreställning om att funktionshindrade inte är sexuellt aktiva och därför inte kan få AIDS. Florence säger att många män tänker: ”eftersom funktionshindrade inte får AIDS så kan vi ha sex med dem”. Det gör funktionshindrade till en högriskgrupp för hiv och AIDS.

I den pjäs som spelas nu, är det formen som är budskapet, säger Florence Mukasa. Bara genom att spela en pjäs på teckenspråk, åstadkommer man en hel del.

-Det skapar en medvetenhet om att funktionshindrade existerar, och om deras förmåga att uppträda, och också om att teckenspråk kan användas på teatern. Det är budskapet i ”The Mighty Seeds”.

                                                              Stefan Westrin