Novaja Gazeta om Anna Politkovskaja

Idag kommer en ny utgåva av den ryska tidningen Novaja Gazeta, ett nummer som till stora delar ägnas åt medarbetaren Anna Politkovskaja som mördades i Moskva i lördags.  Kulturnytts Fredrik Wadström har läst materialet och minns hur Politkovskaja kommenterade Novaja Gazeta när de träffades i Stockholm för mindre än ett år sedan.

Min tidning är numera den enda i sitt slag: oppositionell och för demokrati, sa Anna Politkovskaja i slutet av förra året och tillade att det är en väldigt dålig situation för en tidning.

I praktiken har vi inga konkurrenter och det är dåligt för vilken tidning som helst, sa Politkovskaja.

Dagens nummer av Novaja Gazeta har ett foto av den mördade reportern på framsidan och en rubrik med bara tre kyrilliska bokstäver: Anja. Under fotot har redaktionen skrivit en kärleksfull hyllning. De följande tre sidorna består av citat ur ett trettiotal artiklar bara från 2006, alla skrivna av Politkovskaja. Den övergripande rubriken som löper överst lyder: för vilken artikel? Underförstått: blev hon mördad. Under årets hittills dryga nio månader hann Politkovskaja skriva runt 100 artiklar i en rad skilda ämnen. Det svindlar att ögna igenom alla exemplen: vad händer med Beslan-utredningen, mänskliga rättigheter i Tjetjenien, missförhållandena i den ryska militären. Mina ögon fastnar på en artikel från augusti om barn som mördats av militärer i Dagestan och hur det tystats ned av myndigheterna.

Även om hon var en välkänd offentlig person har de flesta människor i Ryssland inte läst Anna Politkovskajas reportage. Novaja Gazeta har en mycket begränsad spridning utanför Moskva. Den har en nätupplaga men majoriteten av ryssar har inte tillgång till internet. Det troliga är att de har hört intervjuer med henne i andra medier, inte minst i radio.

Ändå strömmar läsarreaktioner in till Novaja Gazeta efter Politkovskajas död. Allt kommer inte att tryckas i tidningen utan hamnar på hemsidan men redan idag finns det kommentarer från överlevande från Nord-Ost-gisslandramat, politiker och företrädare för människorättsorganisationer. Men allra mest gripande är inlägget från en läsare vid namn Kirill. Han skriver bland annat: ”förbannelse över dem som tänkte ut och genomförde detta dåd”. Men han fortsätter också: ”Skam över oss alla som melankoliskt stöder Stabiliteten framför allt”. Och så avslutar han: ”I Ryssland har det i ett andetag blivit mindre luft. Håll ut.”

                                                    Fredrik Wadström