Biografdöd utanför storstäderna?

Efter att biografkedjan Astoria för en vecka sedan ställde in betalningarna har SF gått in och tagit över driften av Astorias biografer utanför storstäderna, men det blev då också klart att man på nio orter tänker avveckla Astorias bioverksamhet. Det finns ingen lönsamhet för två biografkedjor på dessa orter det är både Astoria och SF nu ense om.

Men kanske är det ändå inte en omedelbar död som väntar alla f.d. Astoriabiografer i landet. Hör biografägare Hans Johansson från Luleå