Protest mot förhandsstöd för böcker

Svenska förläggarföreningen protesterar nu mot Kulturrådets planer på att införa förhandsstöd till bokutgivning.

I Dagens Nyheter i dag säger föreningens direktör Kristina Ahlinder att förslaget om förhandsstöd till bokutgivning kommer att få styrande effekter eftersom det då finns risker att förlagen kommer att satsa på verk som man får stöd för och - ett uteblivet stöd kan bli ett argument mot att ge ut boken enligt Ahlinder.

Från Kulturrrådets sida säger man att man vill kunna ge projektstöd till viss bokutgivning och därmed minska styrningen.

Men förläggarföreningen menar att det bör vara ett kvalitetstöd, något som bara är möjligt att ge när boken finns färdig.

Vad den nya regeringen anser om litteraturstödet återstår att se.