Du tar för mycket plats!

Vad GÖR MAN när ens kompis är så snackig, spexig och yvig att det inte blir plats kvar för någon annan? Onsdagspanelen är på plats och hjälper oss, och både Simon och Hamza erkänner att de själva brukar stjäla uppmärksamheten.