P4 Live med anEitre

I P4 Live söndag 20 juli blir det irländskt med gruppen anEitre.Det här är en tämligen nybildad grupp som består av två svenska musiker ur gruppen Quilty, Dag Westling och Esbjörn Hazelius, basisten Fredrik Bengtsson och de två irländska musikerna Marco Pollier och Kevin Ryan.

an Eitre spelar traditionell irländsk musik, jigs, reels och hornpipes, men tolkat på ett eget sätt. Berättande ballader och skrönor ur den keltiska sångskatten finns också med på repertoaren.

Inspelningen gjordes i Labbet på Forsbacka bruk i mars i år när gruppen startade sin turné.
Presentatör Charlotta Cederlöf

Ev utgår konserten p g a förlängd sportsänding och kommer då att sändas vid ett senare tillfälle. Istället sänds en konsert med soulsångaren Andrew Strong. Nytt datum för konserten med anEitre meddelas å denna sida.