#Timglaset: Så påverkas klimatet om alla gör som du

Världens ledare har som mål att begränsa temperaturökningen till två grader. Men snart slår vi i taket för hur mycket utsläpp jorden klarar av. Testa själv hur tiden vi har kvar påverkas av våra val i vardagen. 

Gradhusen: Se uppvärmningens effekter

Världsledarna på mötet i Paris försöker enas om åtaganden för att få ner utsläppen till en nivå som håller jordens temperaturökning under två grader, räknat från förindustriell tid.

Efter två graders temperaturökning väntas konsekvenserna bli svåra att hantera.

Utsläppen av koldioxid får därför inte gå över 2 900 miljarder ton, enligt FN:s klimatpanel IPCC. Släpper vi inte ut mer än så kan vi troligen hindra temperaturen från att stiga mer än två grader.

Kvar till den gränsen har vi strax över 800 miljarder ton. I dag släpper vi tillsammans ut över 40 miljarder per år.

Om vi fortsätter som i dag så har vi alltså nått taket för den så kallade koldioxidbudgeten år 2035. 

Dina val i klimattestet lägger till eller tar bort utsläpp motsvarande att hela jordens befolkning skulle göra samma val utifrån några scenarion. 

Våra beräkningar ska ge en fingervisning om vad som påverkar utsläppen. Läs mer om hur vi gjort kalkylen här.