#Timglaset: Så har vi räknat

För att klara det så kallade tvågraders-målet måste utsläppen av koldioxid på jorden begränsas till 2 900 miljarder ton. I Timglaset bestämmer dina val hur snart vi nått den gränsen.

Dina val i Timglaset lägger till eller tar bort utsläpp motsvarande att hela jordens befolkning skulle göra samma val utifrån några scenarion.

Det i sin tur påverkar hur snabbt världen når gränsen för utsläpp innan den globala uppvärmningen når två grader, och beräknas bli svårhanterliga för mänskligheten.

Redan idag har vi använt en stor del av den kvoten och har bara 843 miljarder ton utsläpp kvar. Idag släpper vi ut 40 miljarder ton per år, fortsätter vi så når vi gränsen om 20 år, det vill säga år 2035.

Våra beräkningar som ska ge en fingervisning om vad som påverkar utsläppen, och utgår från FN:s klimatpanel IPCC:s data, såsom de behandlats av Carbon Briefs datasammanställning för utsläppen 2014.

För att se hur enskilda val påverkar de årliga utsläppen används svenska Miljöinstitutet IVL:s utsläppskalkylator Klimatkontot tillsammans med IPCCs samlade rapport och Världsbankens data rörande energikonsumtion, och andra rapporter.

Men självklart är alternativen inte helt realistiska, då förutsättningarna ser olika ut för många av jordens invånare. Samtliga kalkyler utgår från år 2014.

Om alla skulle äta mer kött

Man kan räkna såhär: En person som äter ett mål kött per dag under ett år släpper ut motsvarande ett ton koldioxidekvivalenter (CO2e), som är den gängse mätmetoden för utsläpp, per år.

Här räknas på att lägga till utsläpp motsvarande att du och alla andra i genomsnitt åt ytterligare en-två portioner (a 100 gram) av respektive nöt-, blandfärs-, fisk-, fläsk- och kyckling i veckan utifrån Klimatkontots kalkylator.

Om världens 7,3 miljarder innevånare skulle öka antalet kötträtter i den motsvarigheten skulle alltså 7,3 miljarder ton mer CO2e släppas ut per år.

Istället för 40 miljarder ton per år skulle alltså 47,3 släppas ut, vilket skulle korta tiden innan den troliga tvågraders-gränsen är nådd med fem år.

Redan nu står boskapsproduktionen för direkt och indirekt 14,5 procent av växthusgasutsläppen på jorden enligt FN:s matorgan FAO när andra växthusgaser som metan räknas om till CO2e. Antalet konsumenter förväntas också öka enligt Världshälsoorganisationen.

Kalkylen som används i timglaset: Till dagens utsläpp på 40 miljarder ton per år lägger vi till 7,3 miljarder ton (1 ton per person och år) och får 47,3 miljarder ton. Sedan delas totalsumman av utsläpp vi har kvar till tvågraders-målet, 843 miljarder ton, med vår summa. 843/47,3 för att få fram resultatet 17,8 år kvar till tvågraders-målet. Jorden förlorar 2,17 år.

Kalkylen för kött har efter publicering ändrats från att tidigare visat en minskning av köttkonsumtionen, detta för att ge en mer korrekt bild.

Är du sugen på att veta mer? Spana in granskningen Matens Pris och en massa annat matnyttigt här.

Om alla skulle ha bil

Man kan räkna såhär: Om alla skulle ha en bensinbil som drar mellan 0,4- 0,7 liter /milen och köra 1500 mil per år skulle ytterligare 20 miljarder ton koldioxidekvivalenter släppas ut, enligt Klimatkontots kalkylator.

Istället för 40 miljarder ton per år skulle alltså 60 miljarder ton släppas ut varje år. Detta skulle förkorta tiden innan den troliga tvågradersgränsen är nådd med sju år.

Den genomsnittliga bilresan per person och år varierar kraftigt över klotet. I Sverige har bilresandet gått ner år 2013 till 653 mil med bil per person och år enligt Naturvårdsverkets Miljömålssajt.

Kalkylen som används i timglaset: Till dagens utsläpp på 40 miljarder ton per år lägger vi på 20 miljarder ton och får en summa på 60 miljarder ton per år. Sedan delas totalsumman av utsläpp vi har kvar till tvågraders-målet, 843 miljarder ton, med vår summa. 843/60 för att få fram resultatet 14,05 år kvar till tvågraders-målet. Jorden förlorar 5,95 år.

Utvecklingen av effektivare bilar, elbilar och alternativa bränslen går framåt snabbt, vill du höra mer så kolla här.

Om alla skulle köpa second hand

Man kan räkna såhär: Den svenska shoppingen avkläder och skor beräknas enligt Naturvårdsverket ge 300 kg koldioxidutsläpp per person och år.

Exempelvis ger varje tröja du köper sex kilo koldioxidutsläpp, enligt en uträkning från Miljöbarometern.

De har räknat på ett schablonbelopp för utsläpp under odling av bomull i Asien och en annan schablon för transporten från odlingen till fabriken.

För att få fram utsläppen för produktionen av tyg och tråd har de räknat med att asiatisk el oftast produceras av kolkraft, och till detta läggs en schablon för transport från Asien till Europa.

Om världens 7,3 miljarder invånare valde second hand under ett år i stället för våra västerländska konsumtionsmönster skulle utsläppen minska med 2,19 miljoner ton.

Kalkylen som används i Timglaset: Från dagens utsläpp på 40 miljarder ton per år drar vi bort 2,19 miljarder (300 ton per person och år) och får kvar 37,81 miljarder ton. Sedan delas totalsumman av utsläpp vi har kvar till tvågraders-målet, 843 miljarder ton, med vår summa. 843/37,81 för att få fram resultatet 22,29 år kvar till tvågraders-målet. Jorden tjänar 2,19 år.

Hör mer om återvinning, klädindustri och second hand här.

Om alla skulle få fossilfri el och värme

Man kan räkna såhär: 25 procent av världens växthusgasutsläpp kommer från värme- och elproduktionen, enligt IPCC.

Genom att utsläppen skulle försvinna vid en total omställning minskar antalet koldioxidekvivalenter (CO2e), som är den gängse mätmetoden för växthusutsläpp, med 10 miljarder ton per år från dagens cirka 40 miljarder.

Därigenom skulle antalet år innan tvågradersbudgeten nås förlängas med sju år.

Sätten som el och värme produceras på skiljer sig stort mellan olika länder, se exempelvis Världsbankens sammanställning över elproduktionen här. Möjligheterna för världen att ställa om är därför olika, och frågan är central under förhandlingarna i Paris.

Kalkylen som används i Timglaset: Från dagens utsläpp på 40 miljarder ton per år drar vi bort 10 miljarder och får kvar 30 miljarder ton. Sedan delas totalsumman av utsläpp vi har kvar till tvågraders-målet, 843 miljarder ton, med vår summa. 843/30 för att få fram resultatet 28,1 år kvar till tvågraders-målet. Jorden tjänar 8,1 år.

Vill du höra mer om energiomställningen och framtidens energislag, kolla här.

Om alla skulle åka långflyg

Man kan räkna såhär: Om alla på jorden skulle åka en flygresa till på 16 timmar tur och retur, vilket är sträckan mellan exempelvis Stockholm – New York, skulle ytterligare 17,5 miljarder ton släppas ut varje år.

Varje resa motsvarar 2,4 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) enligt Klimatkontots utsläppskalkyl. Detta skulle göra att antalet år innan den troliga tvågradersgränsen är nådd skulle sänkas med sex år.

Alla har ju inte i dag möjligheten att sätta sig på ett långflyg, men endast en resa för en person motsvarar mer än den hållbara mängden utsläpp vi bör nå år 2050 för att nå tvågradersmålet, enligt bland annat Naturvårdsverket.

Kalkylen som används i Timglaset: Till dagens utsläpp på 40 miljarder ton per år lägger vi på 17 miljarder och får 57 miljarder ton. Sedan delas totalsumman av utsläpp vi har kvar till tvågraders-målet, 843 miljarder ton, med vår summa. 843/57 för att få fram resultatet 14,78 år kvar till tvågraders-målet. Jorden förlorar 5,22 år.

Mycket händer inom den tekniska utvecklingen, hör mer om flygindustrin, trender och debatten kring flygets klimatpåverkande roll här.

Om alla skulle skaffa ny mobil eller surfplatta

Man kan räkna såhär: Enligt Klimatkontots kalkylator motsvarar en ny surfplatta eller mobiltelefon utsläpp på omkring 0,4 ton koldioxidekvivalenter, CO2e, som är den gängse mätmetoden för utsläpp.

Om alla 7,3 miljarder invånare på jorden skulle köpa en ny surfplatta eller mobiltelefon per år skulle nära tre miljarder ton mer CO2e släppas ut, vilket skulle minska tiden innan den troliga tvågradersgränsen är nådd med ett år utifrån det valda scenariot.

Utsläppen från privat konsumtion av varor och tjänster är svåra att uppskatta på grund av problemen med att skapa en heltäckande bild.

En livscykelanalys brukar därför vara en metod att försöka beskriva konsumtionens effekter, läs mer i Klimatkontots metodredovisning.

Kalkylen som används i Timglaset: Till dagens utsläpp på 40 miljarder ton per år lägger vi på 3 miljarder och får 43 miljarder ton. Sedan delas totalsumman av utsläpp vi har kvar till tvågraders-målet, 843 miljarder ton, med vår summa. 843/43 för att få fram resultatet 19,6 år kvar till tvågraders-målet. Jorden förlorar 0,4 år.

Vill du höra mer om elektronikbranschens arbete för minskade utsläpp, ökad återvinning av material och jakten på schyst elektronik, kolla här.