Arbetsförmedlingen vill ha mer pengar för att hitta jobb till nyanlända

1:23 min

Allt fler nyanlända personer söker jobb hos Arbetsförmedlingen. Nu säger Arbetsförmedlingen att de behöver mer pengar från regeringen.

I år är det ungefär 7 000 fler nyanlända personer som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen jämfört med förra året. Ungefär 77 000 personer är nu inskrivna i det som kallas etableringsprogrammet.

Etableringsprogrammet är till för personer som kommit till Sverige de senaste åren. Programmet ska ge dem jobb eller utbildning så fort som möjligt.

I etableringsprogrammet träffar Arbetsförmedlingen nyanlända personer och frågar om deras tidigare utbildningar och arbeten. Sen försöker man att hitta en utbildning eller ett jobb som passar.

När det har blivit fler personer som deltar i programmet har det blivit mindre tid och pengar till varje person.

Nu säger Arbetsförmedlingen att de vill ha mer pengar från regeringen till nästa år. De vill ha 600 miljoner kronor mer än vad regeringen tidigare har lovat.