Vi måste äta mindre kött och mer grönt för att rädda klimatet

2:38 min

Människor måste äta mindre kött och mer grönsaker, för att rädda klimatet. Det visar en rapport från klimatforskare.

Forskare från 16 länder har skrivit rapporten. De har räknat ut hur folk bör äta, för att maten ska räcka till alla och inte påverka miljön och klimatet för mycket.

Människorna på jorden blir fler och fler. Och produktionen av mat hjälper till att förstöra miljön. Människor måste ändra sitt sätt att äta för att framtiden ska vara hållbar, enligt forskarna.

En av forskarna är svensken Johan Rockström. Han är professor i miljövetenskap, och klimatexpert. Han säger att produktionen av mat är den största orsaken till att miljön och klimatet blir sämre.

– Matproduktion är den enskilt största orsaken till globala miljöförändringar och globala, allt allvarligare, miljörisker, säger Johan Rockström.

Forskarna säger att vi måste äta mycket mer mat från växter, och mycket mindre mat från djur. Alltså mycket mer grönsaker, frukt, bönor och nötter. Och mycket mindre kött och mjölk. De skriver att människor bör äta högst 100 gram rött kött varje vecka. Det är ungefär en hamburgare.

Forskaren Johan Rockström säger att den här förändringen är nödvändig, för att livet på jorden ska vara bra i framtiden. Förändringen är både bra bra för miljön och för människors hälsa.

Det behövs alltså stora förändringar. Forskarna säger att stater och myndigheter måste arbeta med detta. Men människor kan också själva ändra på vad de äter.

Rapporten är publicerad i tidskriften The Lancet. Det är en brittisk tidskrift som publicerar viktig forskning.