Regeringen vill att fler mördare ska dömas till livstids fängelse

2:27 min

Regeringen vill att fler som döms för mord ska straffas med livstids fängelse. Regeringen vill ändra lagen.

Idag är det vanligast att mördare döms till straffet 14 års fängelse. Det är ganska få mördare som döms till livstids fängelse. Men nu vill regeringen ändra lagen, så att fler mördare får hårdare straff.
Regeringen tycker att fler som döms för mord ska straffas med livstids fängelse. De vill ändra texten i lagen.

Morgan Johansson är justitieminister i regeringen. Han säger att mord är det värsta brottet man kan göra. Det går aldrig att ta tillbaka. Därför borde fler mördare dömas till det hårdaste straffet vi har i Sverige. Det säger justitieministern till Ekot

– Mord är det svåraste brottet man kan begå. Det är oåterkalleligt. Har det väl begåtts så går det aldrig mer att ta tillbaka, så att säga. Och därför så bör man också i ökad utsträckning utdöma till det hårdaste straffet, vilket då är livstids fängelse, säger Morgan Johansson.

Regeringen har skrivit ett förslag på hur de vill ändra lagen. De skickar nu förslaget till myndigheten Lagrådet. Lagrådet granskar lagförslag, för att se så att de fungerar med Sveriges andra lagar.

Sedan ska partierna i riksdagen rösta om regeringens förslag. De flesta partier har sagt att de vill att fler mördare ska dömas till livstids fängelse.

Regeringen vill att den nya lagen ska börja gälla den 1 januari 2020.