I Nicaragua får inga kvinnor göra abort

En del kvinnor som är gravida
vill slippa att föda barnet.
Då kan de få hjälp av en läkare
att ta bort fostret från magen.
Det kallas för att göra abort.
Det är tillåtet i Sverige.
Men i landet Nicaragua har politikerna
bestämt att inga kvinnor ska få göra abort.

Nicaragua hade redan förut
en sträng lag om abort.
Det var bara vid speciella tillfällen
som kvinnor fick göra abort.
Till exempel om kvinnan blivit
med barn när hon blivit våldtagen.
Eller om kvinnans liv var i fara
om hon skulle föda.

Men igår bestämde politikerna i Nicaraguas
riksdag att inga kvinnor får göra abort.
Om en kvinna ändå gör en abort
kan hon hamna i fängelse i 4 år.
Många hjälporganistationer och kvinnoföreningar
är mycket arga på den nya lagen.

Det var den katolska kyrkan tillsammans med
några frikyrkor som ville att lagen skulle bli strängare.
Politikerna i riksdagen i Nicaragua
gjorde som de kyrkorna ville.
Nu har Nicaragua en av världens
hårdaste lagar om abort.