Regeringen vill att fler ska lämna in olagliga vapen till polisen

En del personer i Sverige har vapen
hemma hos sig som är olagliga.
Den som har olagliga vapen
kan tas fast av polisen och straffas.

Politikerna i regeringen vill nu att
de olagliga vapnen ska samlas in.
De vill att alla som har olagliga vapen,
under en tid ska kunna lämna in vapnen
till polisen utan att bli straffade för brott.

Från och med mars månad nästa år,
och i sex månader framåt,
vill politikerna i regeringen att människor
ska få lämna in vapen på det här sättet.

Förra gången det var en sådan här
vapeninsamling i Sverige var år 1993.
Då lämnades 17 000 olagliga vapen in till polisen.