Saddam Hussein dömdes till döden av en irakisk domstol

Saddam Hussein var förut president
i landet Irak i Mellanöstern.
Han är misstänkt för att ha gjort
flera allvarliga brott när han styrde Irak.
Därför har det varit flera rättegångar
i en domstol mot Saddam Hussein.
Nu har domstolen bestämt vad Saddam
Hussein ska få för straff för ett av brotten.
Han fick det strängaste straffet
som går att få av en domstol i Irak.
Saddam Hussein dömdes till döden,
och ska hängas.

När Saddam Hussein hade makten i Irak
styrde han det mesta i landet själv.
Saddam Hussein var en diktator.
Människorna i Irak fick inte vara med
och bestämma om landets politik.
De fick inte heller klaga på hur landet styrdes.
Människor som inte ville lyda kunde dödas.

För tre år sedan började soldater
från USA att kriga i Irak.
Då flydde Saddam Hussein
från makten och gömde sig.
Men till slut kunde han tas fast.

Saddam Hussein sattes i fängelse.
Han är misstänkt för flera olika brott.
Bland annat för att ha dödat
många människor i staden Dujail år 1982.
Nu har han blivit dömd för det brottet.
Men Saddam Hussein är även
anklagad för fler brott.
Därför kan det bli fler rättegångar mot honom.

I Irak blev många människor glada
för att domstolen bestämde att
Saddam Hussein ska dödas som straff.
Men många i världen protesterar också
mot att Saddam Hussein fick dödsstraff.
Till exempel Förenta Nationerna, FN,
och Europeiska Unionen, EU.
De tycker att det är fel
att döda en människa som straff.