Bitar av keramik från Romarriket har hittats i en grav i Stenungsund

Två experter på gamla saker har hittat
intressanta saker i en gammal gravplats.
Gravplatsen finns i kommunen Stenungsund
i södra Sverige.
Experterna har hittat bitar av keramik som
är ungefär två tusen år gamla.
Keramik använder man till exempel
för att göra krukor.
Keramikbitarna kommer från det romerska riket.

Romarriket fanns under många år
för väldigt länge sedan.
Det var mäktigt och stort.
Romarriket fanns till exempel där
länderna Italien och Frankrike ligger.
Italiens huvudstad Rom var centrum för Romarriket.

Det är väldigt intressant att de här
keramikbitarna har hittats i Sverige.
Det visar att Sverige hade mer kontakt med
det romerska riket än vad experter på historia
tidigare har trott.