En expert har undersökt hur psykvården kan bli bättre

Anders Milton som är expert har undersökt hur psykvården fungerar i Sverige.Anders Milton tycker att vården av psykiskt sjuka fungerar dåligt.Han vill att regeringen ska ge flera hundra miljoner kronor mer till den vården.

På måndagen berättade Anders Milton för
politikerna i regeringen om sin undersökning.
Han har sagt till politikerna vad de borde göra
för att psykvården ska bli bättre.

Anders Milton säger att alla som är
allvarligt psykiskt sjuka ska få någonstans att bo.
Han tycker att alla psykiskt sjuka ska få bra vård
och att de ska få någonting att göra på dagarna.

Det är kommunerna och landstingen
som hjälper de som är psykiskt sjuka.
Anders Milton säger att det är viktigt att
kommuner och landsting blir bättre på att samarbeta.
Om de kan samarbeta bättre så får personer
som är psykiskt sjuka bättre hjälp.