Fattiga länder får mindre pengar av Sverige

Sverige hjälper en del fattiga länder i världen.Sverige ger dem pengar i bistånd.Nu kommer biståndspengarna iställetatt användas till andra saker, här i Sverige.Det har regeringen bestämt.

Biståndspengarna hjälper människor i fattiga
länder så att de till exempel kan få utbildning
eller vård.

Många fattiga länder är också
skyldiga Sverige pengar.
Det är pengar som länderna lånat
av Sverige för att klara sig.

Regeringen har nu bestämt
att länderna inte behöver betala tillbaka
några pengar till Sverige det här året.
Men då får länderna mindre pengar
i bistånd av Sverige.

Pengarna som skulle ha betalats
i bistånd ska finnas kvar i Sverige.
Pengarna ska användas till andra saker
i samhället, här i Sverige.
Till exempel ska inte människor här
behöva betala lika mycket pengar i skatt.

Vissa tycker att det här är dåligt.
De tycker att regeringen lurar människor
i fattiga länder.

Pengarna som länderna skulle fått i bistånd,
skulle användas till viktiga saker.
Till exempel skulle de användas till
att bygga skolor och sjukhus.

Nu får de fattiga länderna inte lika
mycket hjälp från Sverige.
Istället slipper de bara betala tillbaka
pengar som de har lånat.