Elever som går i tredje klass i skolan ska göra nationella prov

Elever som går i femte klass och nionde klass i skolan i Sverige, gör ett prov.Det kallas nationellt prov.Provet är lika för alla elever i hela Sverige.Nu ska eleverna göra provet redan i tredje klass.Det har regeringen bestämt.

Det nationella provet gäller ämnena svenska, engelska
och matematik.
Provet finns bland annat för att lärarna ska veta om
en elev kan tillräckligt mycket.
Läraren ska veta om eleven
behöver öva på någonting mer.

Regeringen tycker att det är bra
att eleverna börjar göra proven redan i tredje klass.
Då kan lärarna tidigare få reda på
om eleven behöver mer hjälp i ett ämne.
Det säger säger regeringen.