Många som kör buss och lastbil kör för fort

Myndigheten Vägverket har gjort en undersökning.Den visar att mer än varannan buss kör för fort.Nästan alla lastbilar med släp kör också fortare än de ska. Det är både farligt och dyrt.

När någon kör för fort
är risken större att det händer olyckor.
Det är också dåligt för miljön att köra fort.
Bilarna och bussarna släpper ut mer avgaser
när de kör fort.
De smutsar ner naturen och miljön.

Vägverket säger också
att det blir dyrt att köra fort.
Bilar, bussar och lastbilar som åker fort
behöver mer bränsle.
Det kostar mycket pengar.