Det blir fortfarande olagligt att köpa sprit på Internet

Idag är det förbjudet för svenskar att köpa alkohol på Internet.En del tycker det är fel.De vill ändra på det. Nu har en lagexpert i EU:s domstol sagt att Sverige får fortsätta med förbudet.

En del svenskar vill köpa öl, vin och sprit på Internet.
De skulle vilja att alkoholen skickas hem till dem.
Men det är förbjudet att göra så i Sverige.
De som vill köpa alkohol från andra länder,
måste själva resa i väg och ta hem alkoholen.
Det är dåligt, tycker vissa.

De tycker att det borde vara tillåtet
att köpa alkohol på Internet
eftersom Sverige är med i
den Europeiska Unionen, EU.
Det är ju tillåtet att köpa andra saker
på Internet från länder i EU.

Nu ska EU:s domstol undersöka
om det kan bli tillåtet för svenskar
att köpa alkohol på Internet.
Det kommer att dröja några månader
tills domstolen har bestämt sig.
Men det verkar som om det kommer att
fortsätta att vara olagligt för svenskar
att köpa alkohol på Internet.

En lagexpert i EU:s domstol har sagt
att han tycker att domstolen
ska bestämma att det blir så.
Domstolen brukar tycka likadant som lagexperten.