De som åkt med plan med farligt gift behöver inte vara oroliga

Polisen i Storbritannien har ju hittat ett farligt, radioaktivt gift på två flygplan.Det är två flygplan som flugit mellan Stockholm och London flera gånger.Nu säger myndigheten Statens Strålskyddsinstitut att de som åkt med flygplanen inte behöver vara rädda.Det är väldigt lite av det farliga ämnet som hittats. Det är till och med så lite att det inte går att säga bestämt vilket ämne det är.Men de som arbetar på Statens Strålskyddsinstitut tycker ändå att den som är orolig ska gå till doktorn.