På fredagen var det VärldsAIDSdagen

VärldsAIDSdagen finns till för att påminna oss om den farliga sjukdomen AIDS.Sjukdomen är så allvarlig att man kan dö av den.42 miljoner människor i världen har sjukdomen, och de flesta bor i länder i Afrika.

Sjukdomen AIDS är väldigt svår.
Speciellt för de människor som är fattiga.
I de fattiga länderna är det ofta svårt
att få hjälp mot sjukdomen.
Det finns inte tillräckligt bra sjukvård.
Det är också svårare att få tag på mediciner där.

Det är många män i världen som har sjukdomen.
Men även kvinnor och barn smittas
av viruset HIV och får sjukdomen AIDS.

Om en kvinna är gravid så är det särskilt allvarligt
om hon får sjukdomen AIDS.
För då kan hon smitta barnet i magen.

Det är väldigt många barn i världen
som har sjukdomen AIDS.
Barnen blir snabbt väldigt sjuka och dör
om de inte får mediciner och vård.

Men många människor skulle kunna överleva
om de fick lära sig mer om sjukdomen.
Det är också viktigt att de sjuka personerna
får mediciner och rätt sjukvård.