Fler och fler unga människor i Sverige får förtidspension

De som är gamla har rätt att sluta jobbaoch istället få pengar i pension.Men även yngre människor kan bli pensionärer,om de är för sjuka för att jobba.De får då förtidspension.Det är fler och fler unga människor som får förtidspension.

Många unga har blivit förtidspensionerade
för att de är deprimerade och mår dåligt.
De har problem hemma, i familjen till exempel.
Fler och fler unga får också förtidspension
för att de har blivit sjuka av stress.

Det är myndigheten Försäkringskassan
som betalar ut pengar till förtidspensionärer.
De får pengar från Försäkringskassan,
istället för lönen som man får när man arbetar.

Chefen för försäkringskassan, Kurt Malmborg,
är orolig för att det är så många unga
som får förtidspension.
Han säger att det kan vara dåligt för de unga
att vara hemma, istället för att arbeta.
Han säger också att det är stor risk
för att de blir fattiga, eftersom de får
mindre pengar när de inte arbetar.