Många familjer i området Aceh har ingenstans att bo

För två år sedan hände den stora tsunamikatastrofen i Asien.Jättevågor sköljde in över landoch dödade massor av människor.Vågorna förstörde också många byggnader.I området Aceh i landet Indonesien var det många familjer som fick sina hus förstörda av vågorna.Och fortfarande har 25 000 människor ingenstans att bo.

Vågorna förstörde väldigt många hus.
Därför gav många länder pengar till Indonesien
så att Indonesien skulle kunna bygga nya hus
åt alla de familjer som fått sina hus förstörda.

Men det har inte alls byggts så många hus än.
Därför är fortfarande många familjer utan hem
fastän det snart har gått två år sedan
den stora tsunamikatastrofen hände.