Fem sjuksköterskor från Bulgarien och en läkare från Palestina har dömts till döden

På tisdagen blev sex människor dömda till döden
av en domstol i landet Libyen i Nordafrika.
De som har blivit dömda är en läkare från Palestina
och fem sjuksköterskor från landet Bulgarien.
De arbetade på ett sjukhus i Libyen
och är anklagade för att ha smittat
fler än 400 små barn med HIV.
Den som blir smittad av HIV kan senare få
sjukdomen AIDS.
Personer som får AIDS kan dö av sjukdomen.

Sjuksköterskorna och läkaren har redan
dömts till döden en gång.
De har suttit i fängelse i Libyen i över 7 år nu.
På tisdagen var det en ny rättegång.

I rättegången sade experter på HIV och AIDS
att barnen var smittade redan innan
sjuksköterskorna och läkaren kom till sjukhuset.
Det berodde på att andra som jobbade där
inte var så noggranna med att hålla allting rent.

Men domarna i domstolen sade att sjuksköterskorna
och läkaren hade smittat barnen med flit.
Domarna dömde dem till döden.
Nu kommer läkaren och sjuksköterskorna
att försöka få en ny rättegång en gång till.

Många människor i världen protesterar mot domen.
De tycker att det var fel och orättvist att döma
sjuksköterskorna och läkaren till döden.