Fler flyktingar får stanna i Sverige

Det har blivit många fler flyktingar
som får stanna i Sverige.
De får stanna här för de kan inte åka tillbaka
till sina hemländer.
Det kan till exempel vara omöjligt
att åka till ett land där det är krig.

De flesta flyktingar som nu söker skydd i Sverige
kommer från Irak.
Eftersom det fortfarande är krig där
är det svårt att åka tillbaka dit.

Det är myndigheten Migrationsverket
som bestämmer om flyktingar får stanna här.
Migrationsverket bestsämmer
vilka som får uppehållstillstånd.
Nu har Migrationsverket ändrat på sina regler.

Migrationsverket har bestämt
att de flyktingar som inte kan skickas tillbaka
får stanna i Sverige.