Väldigt många flyktingar kommer till Sverige i år

Myndigheten Migrationsverket tror
att det kommer många flyktingar till Sverige i år.
Migrationsverket tror att det kommer
dubbelt så många som förra året.
Det blir flest flyktingar från Irak,
tror Migrationsverket.

Migrationsverket tror
att ungefär 40.000 flyktingar
kommer till Sverige i år.
Det är människor som flyr från sina hemländer
för att det är krig där.

De flesta flyktingarna kommer från Irak,
tror Migrationsverket.
Det beror på att det är krig där nu.
Många människor tvingas fly från Irak
för att överleva.

De flesta som flyr från Irak
kommer till Iraks grannländer
Syrien och Jordanien.
Men Sverige är ett av de länder i Europa
som tar emot flest irakiska flyktingar.
Det kan bero på
att många irakier redan bor i Sverige.
Därför vill deras släktingar och vänner
också komma hit.
Det säger Lars Pålsson som jobbar på Migrationsverket.