Politiker i Södertälje är oroliga för att inte kunna hjälpa flyktingar

Många flyktingar kan komma
till Södertälje kommun  utanför Stockholm i år.
Politikerna i kommunen är oroliga för
att de inte ska kunna ta hand om flyktingarna
på ett bra sätt.

Om det kommer många flyktingar
kan det vara svårt att ge alla någonstans att bo.
Det kan också vara svårt
att lära alla flyktingar svenska språket.

När flyktingar kommer hit till Sverige
kommer de oftast till några få kommuner.
Många flyktingar vill bo på ställen där det redan bor människor från samma land.
Det är oftast i de stora kommunerna som många bor.

Många flyktingar kommer till Södertälje kommun.
Politikerna där är oroliga nu.
De är oroliga för att de inte ska kunna ta hand om flyktingarna på ett bra sätt.
De är oroliga för att flyktingarna
inte ska ha någonstans att bo.
De är också oroliga för att flyktingarna
inte ska lära sig svenska tillräckligt bra.
Det säger en man som heter Besim Aho.
Han jobbar på Södertälje kommun.
Besim Aho tror att flyktingar skulle få det bättre
om inte alla kom till samma kommuner.
- Vi tycker att flyktingarna borde fördelas
över hela landet, säger han.