En svensk myndighet kan få rätt att lyssna på telefonsamtal och läsa e-post

Politikerna i regeringen vill att vi ska få en ny lag.
Lagen ska göra att en svensk myndighet får rätt
att lyssna på alla telefonsamtal som rings
till och från Sverige.
Myndigheten ska också kunna läsa e-post
som människor skickar till varandra.

Den nya lagen ska göra att det går
att upptäcka om terrorister och våldsgrupper
tänker skada Sverige.

Det är myndigheten Försvarets radioanstalt, FRA,
som ska få rätt att undersöka
både telefonsamtal och e-postmeddelanden.
FRA ska kunna göra det
om de tror att det finns risk för
att Sverige är hotat av terrorister eller våldsgrupper.

FRA lyssnar bara på personer
som ringer till andra länder eller får samtal därifrån.
Det är också bara e-postmeddelanden som skickas
mellan Sverige och andra länder
som kan bli lästa av FRA.

Vanliga människor som pratar i telefon
eller skickar e-post
behöver inte vara oroliga för att FRA ska lyssna på dem.
FRA är bara intresserade av personer
som kan vara ett hot mot Sverige.
Det säger regeringen.

Ändå är det många som inte vill
att staten och myndigheterna ska få ta reda på
vad människor säger till varandra.
Därför har regeringen bestämt
att myndigheter som vill
att FRA ska lyssna på samtal eller läsa e-postbrev
måste få ett tillstånd innan de gör det.
Tillståndet ska de få av en grupp lagexperter.

En annan grupp ska efteråt också undersöka
hur FRA gjorde när de lyssnade på människors samtal
eller läste deras e-postbrev.
Båda grupperna ska skydda oskyldiga människor
från att bli avlyssnade eller få sin e-post läst.

På onsdagen gav försvarsministern Mikael Odenberg
regeringens lagförslag till lagrådet.
Personerna i lagrådet är lagexperter.
Nu ska de undersöka regeringens förslag
och säga vad de tycker om det.
Sedan är det politikerna i riksdagen
som ska bestämma om det blir en ny lag.