Det ska bli lättare att köpa en lägenhet

Många människor i Sverige hyr en lägenhet.
Nu ska det bli lättare att köpa
den lägenhet man bor i.
Det har regeringen bestämt.

Vissa tycker det är bra
att det ska bli lättare att köpa sin lägenhet.
Då får de bestämma själva över sin lägenhet.
Men andra tycker att det är dåligt.
För då finns det färre lägenheter att hyra i Sverige.
Då kan det bli svårare för dem
som har lite pengar att få någonstans att bo.

Just nu finns en lag i Sverige.
Lagen gör det svårt att köpa den lägenhet man hyr.
Det var den förra regeringen som bestämde det.
Socialdemokraterna i den gamla regeringen
tycker att det är viktigt att det finns lägenheter
som människor kan hyra.
Därför har många kommuner egna bostads-bolag
som hyr ut lägenheter.
Lagen som den förra regeringen bestämde
finns för att det ska vara svårt
att sälja de lägenheterna.

Men nu har regeringen som bestämmer nu
sagt att lagen ska tas bort.
Den försvinner den första juli i sommar.