Handikappade personer får olika mycket hjälp i kommunerna i Sverige

Myndigheten Länsstyrelsen har undersökt
vilken hjälp handikappade människor kan få
i kommunerna.
Det visade sig att den hjälp de kan få beror på
var i landet de bor.

Klartext har pratat med en kvinna som heter Ulla Essén
och arbetar på Länsstyrelsen i Stockholm.
Hon tycker att det är fel att handikappade människor
får olika mycket hjälp.

Det finns en speciell lag för personer som är handikappade.
Lagen kallas för LSS.
Den lagen ger personer med handikapp rätt
till viss hjälp.

Men länsstyrelsens undersökning visar att
nästan hälften av alla kommuner har
egna bestämmelser.
Bestämmelserna påverkar vilken hjälp
handikappade kan få.
Nästan alla av de bestämmelserna gör att
handikappade människor får mindre rätt till hjälp
som passar för just dem.

Till exempel kan en handikappad person behöva
en kontaktperson, som är en kamrat.
En del kommuner har bestämt att handikappade
bara ska få träffa sin kontaktperson
några gånger i månaden.
Inte så ofta som de själva vill.