Många är oroliga för klimatet

Många oroar sig för hur det kommer att bli
om klimatet ändras.
De är bekymrade för vad som händer
när det blir varmare på jorden.
En ny undersökning visar
att lite mer än hälften av alla svenskar
är ganska oroade eller mycket oroade
över vad som händer med klimatet.
De är bekymrade för att vi släpper ut
så mycket gaser i luften att det blir varmare.

Kvinnorna är mest oroliga.
De som oroar sig minst för klimatet
är de unga männen.
De pojkar och män som är mellan 15 och 29 år
bryr sig minst.

Med klimat menas hur vädret är under en längre tid.