Många hoppas på fred i Nordirland

Tisdagen var en speciell dag i Nordirland.Då började den nya riksdagen att börja arbeta.I den nya riksdagen arbetar nu politiker som tidigare aldrig kunnat jobba tillsammans. Många hoppas nu att våldet i Nordirland ska vara slut.

Det har varit bråk och våld i Nordirland i över 30 år.
Det är olika grupper som bråkat och krigat.
Det har bland annat varit de religiösa grupperna
katoliker och protestanter.
Det har handlat om vem som ska styra området.

Nordirland ligger i den norra delen av Irland.
Men området hör till Storbritannien.
Nu har det katolska partiet Sinn Fein
och det protestantiska partiet DUP kommit överens
om att styra Nordirland tillsammans.
Det betyder
att Storbritannien kommer att bestämma mindre
över Nordirland nu.