Svenska forskare har hittat ett nytt sätt att behandla cancer

Forskarna har upptäckt att cellerna i vår kropp kan prata med varandra.Det visste ingen förut.Nu när man vet mer om hur cellerna fungerar kan man hitta nya sätt att behandlavissa sjukdomar.

Det är en grupp forskare i Göteborg
som har upptäckt att cellerna i vår kropp
kan prata med varandra.
Celler kan skicka information till andra celler
om hur de ska sköta sig.

Nu när forskarna vet det kan de också
skicka information till cellerna.
Då skulle de till exempel kunna säga åt
en sjuk cell att förstöra sig själv.
Forskarna skulle kunna göra så att
cancerceller förstör sig själva.

Även sjukdomar som man ärver
från sin familj eller släkt
som blödarsjuka
skulle kunna behandlas bättre.

Forskarna arbetar nu för att ta reda på
exakt hur de här nya behandlingarna
ska gå till.
Därför kommer det att ta flera år
innan man kan börja behandla patienter.