Rättegång om hur kvinnojourer arbetar

Det har varit en särskild rättegångi en domstol i Sverige.Fyra kvinnor var misstänkta för brott.De hjälpte en mamma att gömma sig och sina barn.Pappan fick inte träffa barnen på flera år.Fast det var pappan som hade rätt att ta hand om barnen.Men idag sa domstolen tingsrättenatt de fyra kvinnorna inte gjort något fel.Därför slipper dom straff.

Tre av kvinnorna som misstänktes för brott
jobbar på en kvinnojour i Tranås
utanför Jönköping.
En kvinnojour hjälper kvinnor som
har blivit slagna och hotade av sina män.

Mamman hade bett kvinnojouren om hjälp
att gömma henne och barnen.
Kvinnojouren gjorde det i flera år.

Den fjärde kvinnan som misstänktes för brott
var ledare på en skola.
Barnen fick gå i den skolan
utan att pappan visste om det.

Men mamman hade inte rätt att gömma barnen.
För en domstol hade bestämt att det var
pappan som skulle ta hand om barnen.
Därför var det ett brott att gömma barnen från pappan.

Pappan som inte fick träffa sina barn på sex år
tycker att det var kvinnojourens fel.
Åklagaren, som hjälper pappan i rättegången
ville att kvinnorna skulle dömas till att
sitta i fängelse i sex månader.

Men idag sa domstolen tingsrätten att
de fyra kvinnorna som hjälpte mamman
inte har gjort nåt fel.
För de visste inte att det var pappan
som skulle ta hand om barnen.

Tingsrätten sa också att en kvinnojour
inte är en myndighet.
Därför behöver de inte ta reda på
om det kvinnorna berättar är sant.
Det räcker om de tror på vad kvinnorna säger.

Men en del tycker att tingsrätten har fel
när dom säger så.
Lars Petersson tycker det.
Han har en föreningen som heter Pappaliv
och som hjälper pappor som vill få rätt
att ta hand om sina barn.

Tidigare har en annan domstol sagt
att mamman gjorde fel som gömde
barnen från pappan.
Därför har mamman suttit flera månader
i fängelse som straff för det.