Sveriges Radios chef Peter Örn slutar sitt jobb

På måndagen berättade Peter Örn atthan slutar vara chef för Sveriges Radio.Han säger att det beror på att hanoch en annan ledare på företagettycker olika om flera saker.Det handlar om hur Sveriges Radioska skötas.

Peter Örn har varit chef för Sveriges Radio
i mer än 3 år.
Han har ändrat många saker på radion.
Till exempel har han bestämt att
en del program ska sluta att sändas.

Peter Örn har också sagt att flera personer
måste sluta att jobba på Sveriges Radio.
Det måste de för att företaget
har dåligt med pengar.

Många på Sveriges Radio tycker att Peter Örn
har ändrat på fel saker.
Därför är flera arga och besvikna på honom.

I höst ska Sveriges Radio få en ny chef.
Ännu är det ingen som vet vem det blir.
Tills vidare ska en annan ledare på radion
jobba extra som chef.
Hon heter Kerstin Brunnberg.