Det här handlar dagens program om

Det finns en grupp soldater som ska hjälpa tillatt stoppa krig i världen.Gruppen kallas Nordic Battle Group.Den har mest svenska soldater och ledare.Soldaterna har svårt för att öva.De har ännu inte fått den utrustningsom de kanske ska ha i kriget.Det är väldigt oroligt i landet Libanoni Mellanöstern.Landets militärer slåss mot en grupp människormed vapen.De slåss i de norra delarna av landet.Över 60 människor har blivit dödadesedan striderna började på söndagen.I landet Iran i Mellanösternkontrollerar polisen hur kvinnor klär signär de är ute.De måste ha slöja på sig.Kvinnorna måste också ha mycket kläder på sig.Det säger lagarna i landet.Människor som kommer till Sverige från andra länderkan ha svårt för att få ett bra liv här.De kan ha svårt för att lära sig prata svenskaoch hitta ett jobb.Men i Falköping i Skaraborgs länhar det gjorts en undersökningom ett nytt sätt att hjälpa invandrare.Där kan de få lära sig att arbeta med jordbruk och att odla.