Det här handlar Klartext om i dag:

Kommunerna och landstingen i Sverige
har gott om pengar nu.
Det säger deras organisation SKL.

Kärnkraftverket Forsmark i Uppland
har problem.
På Forsmark finns maskiner som kan vara
för svåra för personalen att använda
om det händer en olycka.
Det tycker myndigheten SKI,
Statens kärnkraftsinspektion.

Förut bestämde politikerna i riksdagen att
det skulle bli lättare för vissa personer
att starta eget företag.
Det handlar om kvinnor och personer
med föräldrar från andra länder.
Men hjälpen till dem fungerar dåligt,
det säger Lennart Grufberg.
Han arbetar på myndigheten
Riksrevisionen.

I landet Argentina i Sydamerika var det
mycket våld och bråk för 30 år sedan.
Flera argentinare flydde till Sverige
och fick rätt att stanna här.
Nu säger myndigheterna i Argentina att
alla argentinare som blev dåligt behandlade
ska få pengar i ersättning.

Vi berättar om Karamelodiktstipendiet,
en sorts pris.
Den som hittade på priset är Povel Ramel,
vår kända komiker.
Han har skrivit mycket sånger och revyer.
Varje år får en känd person priset.
I år blev det Henrik Dorsin.
Han är skådespelare och komiker.