Det här handlar Klartext om i dag:

Många människor som är äldre eller sitter i rullstol
kan inte ta sig ut ur sina hem.
Det kan bero på att det finns trappor där
som de har svårt för att gå i,
eller dörrar som är stora och tunga.
Myndigheten Socialstyrelsen har gjort
en ny undersökning om det.
Den visar att över 83 000 människor
tvingas stanna hemma.

Nu ska det bli lättare för vissa invandrare
att snabbt få jobb.
Det har regeringen bestämt.
Det handlar om personer som nyligen har fått
rätt att stanna i Sverige.
Till exempel invandrares släktingar,
som också får komma hit.

I länderna Kina och Bangladesh i Asien
har det regnat så mycket att
massor av jord har rasat över människors hem.
Många har dött.
Det är också många som har blivit hemlösa.

I landet Belgien i Europa har det varit val
till riksdagen.
Då röstade de flesta för att byta regering.