Chefen för Telia-Sonera slutar sitt jobb

Chefen för företaget Telia-Sonera
måste sluta sitt jobb.
Han heter Anders Igel och
slutar sitt jobb i slutet av juli.
Det är för att företaget säger
att de vill ha en annan chef.
En chef som leder företaget
på ett nytt sätt.

Företagets högsta chef heter
Tom von Weyman.
Han säger att företaget vill förändra sig
och att de därför vill ha en ny chef.

Från början var Telia och Sonera
två företag.
Ett fanns i Sverige och ett i Finland.
Men för fem år sedan bestämde de
att de ville börja jobba tillsammans.
Då fick företaget namnet Telia-Sonera
och Anders Igel blev chef.

Men nu ska företaget alltså
hitta en ny chef.
Personalen på Telia-Sonera
jobbar framförallt med
telefoner och Internet.